Protocollen en documenten

Protocollen en documenten 2018-02-12T13:09:11+00:00

Hieronder vindt u een aantal documenten en protocollen die we hanteren binnen de school.

Actief burgerschap

Beleidsplan ouderbetrokkenheid

Daltonboek (april 2014) Wordt in schooljaar 2016-2017 vernieuwd

Gedragsprotocol CDS ’t Kompas Wordt in schooljaar 2016-2017 vernieuwd

huiswerkprotocol versie januari 2015

Protocol hoofdluisbestrijding

Ondersteuningsprofiel 2017 – 2018

Ondersteuningsstructuur passend onderwijs